साधारण सभा बस्ने बारे

यही चैत ४ गते साधारण सभा बस्ने सुचित गरिन्छ ।