Promoters/Substantial Shareholders

Atulya Raj Pandey
Grande Holdings Pvt. Ltd.
Niraj Lal Shrestha
Bal Gopal Baidhya
Janak Kumari Chalise
Purna Prasad Dhakal
Bed Nath Acharya
Kiran Raghubanshi
Raju Tuladhar
Bhabdhoj Dhungana
Laxman Ratna Tuladhar
Ratindra Nath Shrestha
Bhanu Bhakta Pokharel
Mangala Amatya
Rohini Joshi
Bijayendra Pratap Shah
Manohari Acharya
Sabita Shrestha
Bishnu Prasad Shrestha
Minu Sapkota
Samling Power Company Ltd
CE Construction Pvt. Ltd.
Mohan Das Mahandhar
Sharad Sharma
Chij Kumar Shrestha
Narayan Krishna Singh
Surendra Tuladhar
Diptanshu Pratap Shah
Narendra Prasad Shrestha
Timila Dhakwa
Sadikshya Singh Rana
Neema Rajbhandary
Urja Developers Pvt. Ltd.