एशियन हाइड्रो पावर लि. को शेयरको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धि आव्हान पत्र