एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेड – दाबी विरोधपछि उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिएको