एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेडको निर्वाचन- दाबी विरोधपछि उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिएको